ขอบคุณที่ติดต่อเรา

ขอบคุณที่ติดต่อกลับมา  อาอุน ไทย แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด รับทราบข้อมูลจากท่านแล้ว
ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด ในวันและเวลาทำการค่ะ

เวลาทำการของบริษัท

วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:00 – 17:00 น.
หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์