13 กันยายน 2554

งานสัมมนา “Marketing Strategy Seminar (Analysis of Consumer Behavior in Realm of Web Marketing)” : กรุงเทพฯ (ภาษาไทย)

เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา บริษัท อาอุน ไทย แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด (AUN Thai Laboratories Co., Ltd.) ผู้ให้บริการทางด้าน Global Internet Marketing รวมไปถึง SEM (Search Engine Marketing), SEO (Search Engine Optimization) และ PPC (Pay Per Click) ร่วมมือกับบริษัท MOCAP Limited ซึ่งมีผลงานด้าน CRM (Customer Relationship Management) ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Marketing Strategy Seminar (Analysis of Consumer Behavior in Realm of Web Marketing)”   (กลยุทธ์ทางการตลาด อะไรคือแนวทางการพัฒนาและการนำไปใช้ของการตลาดบนเว็บ และความสำคัญของการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค) ณ โรงแรมโนโวเทลโลตัสสุขุมวิท กรุงเทพฯ

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และการทำการตลาดออนไลน์ (Web Marketing) ก็กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ดังนั้นการให้ความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์ (Web Marketing) จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงการที่จะนำการตลาดบนเว็บมาใช้เป็นเครื่องมือทางธุรกิจให้มีศักยภาพและ ใช้ ได้ผลมากขึ้นนั้น จะต้องสามารถดึงดูดลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามายังเว็บไซต์ได้ มีการติดตามลูกค้า รวมถึงการสร้างความไว้วางใจให้เเข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น กล่าวโดยสรุปเรามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างกลยุทธ์ที่มีรากฐานของ CRM (Customer Relationship Management) อยู่ด้วยนั่นเอง

จุดเด่นและเนื้อหาในงานสัมมนาครั้งนี้ได้แนะนำเทคนิคที่มีประสิทธิภาพของ CRM รวมไปถึงความสำคัญของการโปรโมทสินค้าและบริการต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ โดยการทำการตลาดบนระบบค้นหาทางอินเทอร์เน็ต (Search Engine Marketing) – (SEO, โฆษณาPPC, การทำเว็บไซต์) โดยยึดหลักของ CRM ว่ามีวิธีและเทคนิคอย่างไรบ้าง ที่จะสามารถช่วยทำให้ประสบความสำเร็จในการเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

ในงานสัมมนา ครั้งนี้มีวิทยากรทั้งหมดด้วยกัน 2 ท่าน นำโดย คุณกนกอร ทิพยพรกุล – Market Research Manager จากบริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด (MOCAP Limited) และคุณสาริยา อาชวานันทกุล – Web Marketing Manager จากบริษัท อาอุน ไทย แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด (AUN Thai Laboratories Co., Ltd.)  เป็นวิทยากรในครั้งนี้

(ภาพบรรยากาศภายในงาน)

ปรึกษาทำการตลาดฟรี

ติดต่อฝ่ายขาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อฝ่ายขาย

ปรึกษาการทำการตลาดฟรี พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ!


บริษัท อาอุน ไทย พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการทำการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม

02-652-5090