12 ธันวาคม 2555

คำศัพท์น่ารู้สำหรับผู้เริ่มทำ SEO

วันนี้เราได้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับ SEO พร้อมคำอธิบายมา หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำ SEO ไม่มากก็น้อย

Internal link

ลิงค์ที่เชื่อมโยงภายในเว็บไซต์

External link (Backlink)

ลิงค์เชื่อมโยงจากภายนอกเว็บไซต์

Breadcrumb

ส่วนที่บอกตำแหน่งของหน้าเว็บไซต์ที่ยูสเซอร์ดูในขณะนั้น
มักอยู่ในรูปแบบของลิงค์เชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ (Internal link)

ตัวอย่างเช่น

HOME>Company Profile>Achievements

Navigation

ลิงค์เชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ซึ่งนำทางยูสเซอร์ไปยังหน้าเป้าหมาย สามารถเรียกอีกอย่างว่า Global navigation ก็ได้
Navigation  bar มักเป็นส่วนที่รวบรวมลิงค์หลักๆ ของเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นเว็บไซต์ของบริษัท อาจประกอบด้วย

“Our Services” “About Us” “IR Information” “Job Opportunity”

นอกจากนั้น Navigation  ยังเป็นส่วนที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของยูสเซอร์และยังเป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงของลิงค์ภายในเว็บไซต์อีกด้วย

Anchor text

ข้อความที่ถูกกำหนดให้เป็นลิงค์  เมื่อคลิกที่ตัวข้อความ ก็จะถูกส่งไปยังหน้าปลายทาง
เสิร์ชเอ็นจิ้นจะพิจารณาเนื้อหาของเว็บไซต์ปลายทางจากข้อความใน Anchor text
แต่การที่ใช้ลิงค์ด้วย Anchor text  เฉพาะคีย์เวิร์ดที่ทำ SEO หรือคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องนั้น
อาจถูกเสิร์ชเอ็นจิ้นมองว่าไม่เป็นธรรมชาติได้ จึงอาจให้ผลลัพธ์ในทางตรงกันข้าม

Rich snippets

ฟังก์ชันที่แสดงข้อมูลในผลการค้นหาของกูเกิล เช่น “คำอธิบาย”

“คะแนนจากยูสเซอร์” “จำนวนรีวิว” “ช่วงราคา”

การใช้  Rich snippets จะช่วยให้ยูสเซอร์เข้าใจได้ง่ายว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง
อยู่ในหน้าเว็บไซต์นั้น  ซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มจำนวน Pageview หรือจำนวนยูสเซอร์
ที่คลิกเข้ามาผ่านผลการค้นหาได้

Search Volume

จำนวนการค้นหาของคีย์เวิร์ดนั้นๆ Search Volume  ถือเป็นข้อมูลตัวเลขที่มีประโยชน์มากในการอ้างอิง
สำหรับกำหนดคีย์เวิร์ดในการทำ SEO ให้กับหน้าเว็บไซต์ เพราะว่าเป็นจำนวนความต้องการในการค้นหาของคีย์เวิร์ดนั้นๆ

iframe (Inline frame)

รูปแบบการแสดงเนื้อหาจากหน้าเว็บไซต์อื่นมาไว้ในหน้าเว็บไซต์ 1 หน้า
Crawler ของเสิร์ชเอ็นจิ้นไม่สามารถอ่านข้อมูลที่แสดงอยู่ใน Inline frame ได้
จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ Inline frame เพื่อให้ Crawler จดจำเนื้อหาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

◆JavaScript

ภาษาโปรแกรมมิ่งชนิดหนึ่ง  ใช้สำหรับการสร้างการเคลื่อนไหวโต้ตอบให้กับหน้าเว็บไซต์
Crawler ของเสิร์ชเอ็นจิ้นไม่สามารถอ่านข้อมูลที่เขียนโดย JavaScript ได้เช่นเดียวกับ iframe
หากจำเป็นต้องใช้เพื่อการใช้งานของยูสเซอร์หรือเพราะลูกเล่นและความสวยงาม
ก็ควรเขียนเนื้อหาที่สำคัญในหน้านั้นด้วยเท็กซ์ธรรมดาเพื่อให้ Crawler สามารถอ่านได้

◆Dynamic URL

URL ที่เกิดโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับข้อมูลจากฐานข้อมูลซึ่งมักจะมีเครื่องหมาย “?” “=” “&” รวมอยู่ด้วย
การใช้ Dynamic URL จะทำให้เกิดหน้าเว็บหลายหน้าแต่มีเนื้อหาซ้ำกันได้ โดย Duplicate Contents (คอนเทนท์ซ้ำกัน)
นี้อาจจะส่งผลลบต่อโคงสร้างเว็บไซต์เวลาทำ SEO ได้

◆Static URL

URL ที่คงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตรงข้ามกับ Dynamic URL
โดยปกติแล้ว Crawler ของเสิร์ชเอ็นจิ้นจะเข้ามาอ่าน Static URL ได้ง่ายกว่า Dynamic URL
Static URL จึงเหมาะที่จะใช้ทำ  SEO มากกว่า Dynamic URL

ปรึกษาทำการตลาดฟรี

ติดต่อฝ่ายขาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อฝ่ายขาย

ปรึกษาการทำการตลาดฟรี พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ!


บริษัท อาอุน ไทย พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการทำการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม

02-652-5090