11 มีนาคม 2556

เข้าใจหลักการทำงานของ “Google Search”

หลักการทำงานของ “Google Search”

กูเกิลได้อธิบายเกี่ยวกับหลักการทำงานของ “Google Search” ด้วยลูกเล่นสวยงามไว้ใน

http://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/thestory/

สรุปเนื้อหาได้ดังต่อไปนี้

Part 1 : Crawling And Indexing

กูเกิลค้นหาเส้นทางตามเว็บไซต์โดย “crawling”
ซึ่งหมายความว่ากูเกิลจะตามลิงค์จากหน้าเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกหน้าเว็บไซต์หนึ่ง
แล้วจัดหมวดหมู่เว็บไซต์โดยเนื้อหาของเว็บไซต์รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ
และเก็บไว้ใน “index” ซึ่งมีขนาดมากกว่า 100 ล้านกิ๊กกะไบต์

Part 2 : Algorithms

กูเกิลได้เขียนโปรแกรมและสูตรต่างๆ เพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่ดีที่สุดและตรงตามความต้องการแก่ผู้ใช้

เมื่อคุณค้นหา…

Algorithms จะทำงานเพื่อมองหาคำบอกใบ้เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่คุณหมายความถึงมากขึ้น
กูเกิลจะดึงเอกสารที่เกี่ยวข้องมาจาก “index” โดยอ้างอิงจากคำบอกใบ้และ
จัดอันดับผลการค้นหาโดยใช้ปัจจัยมากกว่า 200 ปัจจัย Algorithms ของกูเกิล
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นั้น จะเริ่มจากแนวความคิด
ของวิศวกรของกูเกิล พวกเขาได้ใช้แนวความคิดเหล่านี้
และทำการทดลอง วิเคราะห์ผลที่ได้ ปรับเปลี่ยนและกลับมาเริ่มต้นทดลองอีกครั้ง

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับเว็บไซต์…

Site & Page Quality

หนึ่งในสิ่งที่บ่งชี้ในการตัดสินความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ก็คือ PageRank
ซึ่งเป็นหนึ่งใน Algorithms แรกๆ ของกูเกิลโดยจะดูที่ลิงค์ระหว่างหน้าเว็บไซต์
เพื่อตัดสินความเกี่ยวข้องกัน

Freshness

การให้ข่าวสารและข้อมูลใหม่ๆ ซึ่งยังใช้ในการรวบรวมผลการค้นหา
ตามเวลาเมื่อค้นหาด้วยวันที่เฉพาะเจาะจง

Safe Search

ลดจำนวนของรูป วิดีโอ และหน้าเว็บไซต์ผู้ใหญ่ในผลการค้นหา

User Context

การทำให้ผลการค้นหามีความเกี่ยวข้องยิ่งขึ้นโดยอ้างอิงจาก
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ Web History และปัจจัยอื่นๆ

Translation and Internationalization

ผลการค้นหาที่ปรับให้เหมาะสมโดยอ้างอิงจากภาษาและประเทศ

Universal Search

การผสมผสานเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน เช่น รูป ข่าว แผนที่ วีดิโอ
และเนื้อหาส่วนตัวในหน้าผลการค้นหาหน้าเดียว

รูปแบบของผลการค้นหา…

รูปแบบของผลการค้นหา

① Knowledge Graph

ผลลัพธ์ที่อ้างอิงจากฐานข้อมูลจากบุคคลในโลกแห่งความเป็นจริง
สถานที่ สิ่งของ และการสนทนาระหว่างบุคคลเหล่านั้น

② Snippets

พรีวิวขนาดเล็กของข้อมูล เช่น title ของหน้าเว็บไซต์และ
ข้อความบรรยายสั้นๆ ของแต่ละผลการค้นหา

③ News

ผลลัพธ์จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์และบล็อจากทั่วโลก

④ Answers

คำตอบและข้อมูลสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น อากาศ ผลกีฬา

 Videos

ผลการค้นหาวิดีโอแบบ thumbnails

⑥ Images

ผลการค้นหารูปภาพแบบ thumbnails

⑦ Refinements

คุณสมบัติต่างๆ เช่น การค้นหาชั้นสูง (Advanced Search)
การค้นหาที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือในการค้นหาอื่นๆ

⑧ Voice Search

การค้นหาด้วยการพูดผ่าน Google Search App

⑨ Mobile

การปรับปรุงที่ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น
แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน

Part 3 : Fighting spam

กูเกิลต่อสู้กับสแปมตลอดเวลาเพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่มีความเกี่ยวข้อง
การกำจัดสแปมส่วนใหญ่เป็นแบบอัตโนมัติ(ระบบ) โดยกูเกิลจะตรวจสอบเอกสาร
ที่น่าสงสัยด้วยมือ ถ้าหากพบว่าเป็นสแปม กูเกิลจะดำเนินการโดยใช้คนตรวจสอบ
เมื่อกูเกิลจะดำเนินการใดๆ จะพยายามแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์รับรู้
เจ้าของเว็บไซต์สามารถแก้ไขสิ่งเหล่านั้นได้ และแจ้งกลับมายังกูเกิล

ปรึกษาทำการตลาดฟรี

ติดต่อฝ่ายขาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อฝ่ายขาย

ปรึกษาการทำการตลาดฟรี พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ!


บริษัท อาอุน ไทย พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการทำการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม

02-652-5090