29 พฤศจิกายน 2564

Content Marketing คืออะไร? ใช้กลยุทธ์ทำคอนเทนต์อย่างไรให้ปัง!?

การทำ Content Marketing ช่วยตอบโจทย์การทำการตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ในลักษณะที่เลือกใช้กลยุทธ์แบบใหม่ๆ เพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักแบรนด์มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กลุ่มเป้าหมายไว้วางใจ และตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการในที่สุด

Content Marketing

Content Marketing คืออะไร?

Content Marketing (คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง) คือการทำการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเผยแพร่คอนเทนต์หรือเนื้อหาที่มีคุณค่า ได้ประโยชน์ เพื่อดึงดูด สร้างความจดจำ และเปลี่ยนให้ผู้อ่าน ผู้ชม หรือผู้ฟัง กลายมาเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ยอดขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น เป็นหนึ่งในการทำการตลาดออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ?)

การทำ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์หลายอย่าง ซึ่งก่อนอื่นต้องเข้าใจความแตกต่างของคอนเทนต์แต่ละประเภท และข้อดีที่แบรนด์จะได้รับ เพื่อให้สามารถวางกลยุทธ์และเผยแพร่คอนเทนต์ออกไปอย่างเหมาะสมที่สุด

ประเภทของคอนเทนต์ (Content)

ประเภทของคอนเทนต์สำหรับการทำ Content Marketing สามารถจำแนกได้หลักๆ จาก 2 อย่าง คือจำแนกตามลักษณะและตามจุดประสงค์ โดยคอนเทนต์แต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้

1. แบ่งตามลักษณะ

1.1 Blog (บล็อก)

Blog คือคอนเทนต์ในลักษณะบทความ เหมาะกับแบรนด์ที่ต้องการนำเสนอรายละเอียดสินค้า ข้อมูลของบริการ หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายมาก สร้างให้เกิดการรับรู้และช่วยเพิ่มยอดขายได้ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO อีกด้วย (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ SEO (Search Engine Optimization) คือ?)

1.2 Visual Content (รูปภาพหรือวิดีโอ)

Visual Content คือคอนเทนต์ที่เน้นการมองเห็นเป็นหลัก มีจุดเด่นที่ใช้ได้ทั้งการให้ข้อมูล สื่ออารมณ์ พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ โดยแบ่งได้เป็น

  • รูปภาพ สามารถสื่อสารจุดประสงค์ของคอนเทนต์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังจัดทำเป็นอัลบั้มเพื่อใช้เล่าเรื่องราวให้น่าสนใจมากขึ้น
  • อินโฟกราฟิก ใช้ทั้งรูปภาพและข้อความอธิบายข้อมูลต่างๆ ให้เข้าใจง่าย เช่น การสรุปสถิติเป็นกราฟ
  • วิดีโอ ช่วยดึงดูดความสนใจและกระตุ้นอารมณ์ได้มาก เพราะเป็นคอนเทนต์ที่ใช้ได้ทั้งภาพและเสียง

1.3 Podcast (พอดแคสต์)

Podcast คือคอนเทนต์ที่ถ่ายทอดเนื้อหาด้วยเสียงเป็นหลัก โดยสามารถฟังได้จากทางอินเทอร์เน็ต นอกจากข้อมูลหรือเรื่องราวต่างๆ แล้วยังสามารถสื่อสารอารมณ์ไปยังผู้ฟัง ผ่านน้ำเสียงของผู้พูด ดนตรี และซาวน์เอฟเฟกต์ ช่วยสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับการทำ Content Marketing ได้เป็นอย่างดี

1.4 E-book (อีบุ๊ก)

E-book เป็นคอนเทนต์ที่มีลักษณะคล้ายกับ Blog แต่เปรียบเป็น Blog ขนาดยาว มีการรวบรวมเรื่องราวไว้มากมายและมีหลากหลายหัวข้อ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดี สามารถแจกฟรีให้กับผู้ที่สนใจได้ ช่วยกระตุ้นการรับรู้ให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

1.5 Case Study (กรณีศึกษา)

Case Study เป็นอีกหนึ่งลักษณะที่น่าสนใจสำหรับการทำ Content Marketing เนื่องจากเป็นประโยชน์ทั้งต่อแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย ด้านแบรนด์เองจะได้เรียนรู้ข้อดีและข้อผิดพลาด ซึ่งนำไปพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้น ส่วนกลุ่มเป้าหมายก็ได้เห็นการใช้งานจริง ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อได้นั่นเอง

2. แบ่งตามวัตถุประสงค์

2.1 Educate (เพื่อให้ความรู้)

คอนเทนต์ประเภทนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ Content Marketing ที่โฆษณาแบรนด์ได้อย่างแยบยล โดยเฉพาะถ้าสามารถให้ข้อมูลที่เป็น Fact อย่างเช่น Infographics หรือบทความต่างๆ เช่น เทคนิค วิธีการ เป็นต้น แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเนื้อหาที่สร้างอารมณ์ แต่ก็ต้องตอบความต้องการและช่วยแก้ปัญหาผู้อ่านหรือผู้ชมได้

2.2 Entertain (เพื่อให้ความบันเทิง)

คอนเทนต์เพื่อให้ความบันเทิง ซึ่งเน้นสร้างหรือกระตุ้นอารมณ์ของผู้อ่าน จัดเป็นการทำ Content Marketing อีกประเภทที่ช่วยสร้าง Awareness ให้แบรนด์ได้ หากตอบสนองความบันเทิงให้กับกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้แบรนด์ได้เป็นที่รู้จักหรือเกิดการรับรู้ในวงกว้าง ยกตัวอย่างเช่น เกมการแข่งขัน วิดีโอไวรัล เป็นต้น

2.3 Inspire (เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ)

หากพูดถึงคอนเทนต์ที่ใช้ Influencer หรือผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ มาเป็นตัวหลัก นั่นคือ Content Marketing แบบสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งกระตุ้นให้ผู้อ่านต้องการซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์นั้นๆ ได้ง่ายขึ้น เพราะเห็นมาจากผู้มีชื่อเสียงที่ติดตามอยู่ นับเป็นคอนเทนต์ประเภทที่มีเป้าหมายคือการเพิ่มยอดขายนั่นเอง (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Influencer Marketing คือ?)

2.4 Convince (เพื่อโน้มน้าว)

Content Marketing ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการขายคือคอนเทนต์เพื่อโน้มน้าวใจ แม้ไม่ได้ใช้ความบันเทิง แต่จะเน้นใช้หลักเหตุผลเป็นส่วนสำคัญในการชักจูงกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ การเปรียบเทียบราคา เป็นต้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเภทที่ช่วยส่งเสริมการขายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

การทำ Content Marketing

ทำไมต้องทำ Content Marketing?

ปัจจุบันแบรนด์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือเล็กได้หันมาใช้ Content Marketing ในการทำการตลาดออนไลน์กันมากขึ้น เนื่องจากมีข้อดีหลายอย่างที่ช่วยให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น สามารถขยับขยายและเติบโตจนประสบความสำเร็จได้

1. สร้างการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

Content Marketing ช่วยเพิ่ม Awareness หรือการรับรู้มากขึ้นสำหรับลูกค้าใหม่ การทำคอนเทนต์บางประเภท เช่น การทำ Infographic ใน Social Media ต่างๆ จะตรงโจทย์นี้มาก เนื่องจากมีข้อมูลตอบสนองความต้องการของผู้อ่าน ซึ่งอาจเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ อีกทั้งยังแชร์ต่อได้ง่าย ส่งผลให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย

2. สร้างความรู้สึกเชิงบวก

กลยุทธ์ในการผลิตคอนเทนต์สมัยใหม่ เป็นหนึ่งในทางเลือกของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ Content Marketing จึงเป็นกลยุทธ์สำหรับการสร้างภาพลักษณ์ และส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกเชิงบวกต่อแบรนด์ และยังสร้าง Brand Loyalty หรือความจงรักภักดีในแบรนด์สำหรับลูกค้าเดิมได้เช่นกัน

3. สร้างความน่าเชื่อถือ

ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องการ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจจากกลุ่มเป้าหมาย โดย Content Marketing สามารถสร้างความไว้วางใจและน่าเชื่อถือได้จากการผลิตคอนเทนต์อย่างมีคุณค่า สร้างอารมณ์ และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

กลยุทธ์การทำ Content Marketing

กลยุทธ์การทำ Content Marketing

การใช้ Content Marketing ให้ได้ผล เพื่อพัฒนาแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์หลายอย่าง เพื่อส่งเสริมให้การเผยแพร่คอนเทนต์ได้ประสิทธิภาพที่สุด โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญและน่าสนใจ ดังนี้

1. ตั้งเป้าหมายการทำคอนเทนต์

การกำหนดเป้าหมายเปรียบเสมือนการปักหมุดการเดินทาง นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการทำการตลาด ยิ่งเป้าหมายมีความละเอียดและชัดเจนเท่าใด ก็ยิ่งทำให้เดินทางไปถึงความสำเร็จถึงได้ง่ายขึ้นเท่านั้น โดยเป้าหมายที่เลือกควรมีลักษณะที่มีทั้งความละเอียด ชัดเจน มีการกำหนดระยะเวลา รวมถึงมีความเป็นไปได้ ไม่เกินจริง อีกทั้งยังต้องตั้งให้วัดผลได้อีกด้วย

2. รู้จักกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญของการประสบความสำเร็จ จึงจำเป็นต้องศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ละเอียดมากที่สุด ว่าเขาเป็นใคร ช่วงอายุเท่าไหร่ มีไลฟ์สไตล์แบบไหน มีความสนใจด้านใด รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้วิเคราะห์ ซึ่งจะทำให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปหาวิธีการเข้าถึงและนำเสนอสินค้าหรือบริการอย่างเหมาะสมที่สุด

3. วางแผนอย่างสร้างสรรค์และรอบคอบ

ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนคำคัญในการทำ Content Marketing อย่างมาก เพื่อให้เกิดไอเดียที่แปลกใหม่ น่าสนใจ ต่างออกไปจากวิธีการเดิมๆ ที่เคยมีมา และนอกจากความสร้างสรรค์แล้วยังต้องวางแผนอย่างเป็นลำดับ รอบคอบ และเตรียมการเป็นอย่างดีอีกด้วย

4. ผลิตคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง

ความสม่ำเสมอเป็นอีกกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ Content Marketing ประสบความสำเร็จ เนื่องจากการเผยแพร่คอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงของผู้บริโภค และเมื่อกลุ่มเป้าหมายได้บริโภคคอนเทนต์เป็นประจำ ก็ส่งผลให้เพิ่มโอกาสการซื้อสินค้าหรือบริการมากขึ้นนั่นเอง

5. ใช้หลายช่องทางในการโปรโมท

การทำ Content Marketing ในช่องทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LINE หรือ Blog เป็นต้น นับเป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ข้อที่ต้องระวังคือถึงแม้ควรทำคอนเทนต์หลายช่องทาง แต่ต้องมั่นใจว่าแต่ละช่องทางที่เลือกใช้นั้นเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย และตรงกับเป้าหมายการตลาดที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น

6. วัดผลลัพธ์และปรับปรุง

การวัดผลลัพธ์มีจุดประสงค์เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการทำ Content Marketing ตั้งแต่ต้นจนจบ สามารถวัดได้จากหลายปัจจัย เช่น ประสิทธิภาพของคอนเทนต์ จากยอด View หรือ Engagement การตอบรับเป้าหมาย จากยอดออเดอร์ที่มีคนคลิกลิงก์จากคอนเทนต์ เป็นต้น การวัดผลควรดำเนินควบคู่ไปกับการปรับปรุงพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆ 2 สิ่งนี้จะเป็นอีกกุญแจสำคัญที่ขับเคลื่อนให้แบรนด์ประสบความสำเร็จ

สรุป

Content Marketing นับเป็นหนึ่งในทางเลือกของการทำการตลาดแบบใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจนั้นเติบโตไปได้ โดยจำเป็นต้องวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมและสร้างสรรค์ และควรเลือกใช้คอนเทนต์แต่ละประเภทให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้นั่นเอง

ปรึกษาทำการตลาดฟรี

ติดต่อฝ่ายขาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อฝ่ายขาย

ปรึกษาการทำการตลาดฟรี พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ!


บริษัท อาอุน ไทย พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการทำการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม

02-652-5090